Øving 2 Oppgave 4 – Strategi for Blomsterenga barnehage

  Jeg har laget en strategi for sosiale medier for en tenkt barnehage: Blomsterenga barnehage. Ta gjerne en titt på SlideShare her!  

Advertisements

Øving 2 Oppgave 3 – Hvorfor trengs en strategi?

I dette innlegget vil jeg drøfte ulike momenter rundt problemstillingene: Hvorfor trenger virksomheter en strategi for sosiale medier? Hva bør en god strategi inneholde? Jeg har valgt å ta for meg hver problemstilling for seg.   Hvorfor trenger virksomheter en strategi for sosiale medier? Økt omsetning, konkurransefordeler og vekst er et selvfølgelig mål for virksomheter. [...]

Øving 1 Oppgave 4 – Forventningsfaktorer

Det har oppstått visse normer og forventninger til hvordan bedrifter skal opptre på- og bruke sosiale medier. For bedriften blir det derfor viktig å leve opp til disse for å lykkes med sin kommunikasjon i sosiale medier. Clara Shih (Shih 2012) har definert fem forventningsfaktorer i så måte: Troverdighet, gjennomsiktighet, åpenhet, rask respons og langsiktighet. [...]

Øving 1 Oppgave 3 – Skriv om en blogg

For å bli kjent med blogging, og det å skrive og bruke blogg, skal jeg selv benytte dette verktøyet. I denne oppgaven skal jeg lage et blogginnlegg der jeg «analyserer» en bedriftsblogg, og jeg har valgt å studere bloggen til bedriften Netlife. Netlife beskriver seg selv som et digitalt designbyrå som: «lager digitale tjenester som [...]